תקנון האתר

נספח תעודת אחריות:

1. 24 חודשי אחריות על פגמי צבע, 12 חודשים על ההתקנה והציפוי כל עוד אינו ניזוק משימוש בלתי סביר כגון:
ניסיון קילוף, נזקי מפתחות, שריטות שנוצרו, קרני השמש במידה ולא נרכש הגנת UV וחומרים למיניהם.
2. האחריות לא תחול במקרה של נזק הנובע מזדון או רשלנות מצד הלקוח או גורם
שלישי, כגון: שריטות שנוצרו, ניסיון פריצה, תיקון כלשהו.
3.אחריות על פירזול 6 חודשים כל עוד אינו ניזוק משימוש בלתי סביר, שבר, תלישה, ניקוי ושימוש בחומרים לא תואמים.
4.לא תינתן אחריות למנעול\מנגנון הדלת, צירים , אלא אם כן הוחלף על ידינו.
5.תיקון במסגרת האחריות עד 7 ימי עסקים!